Palu’da acilen yapılması gerekenler – 2

Toplumların maddi ve manevi gelişiminde, eğitimin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bir toplumun gelişiminin ölçüsü; ahlakta kemalat, bilim ve fen’de Allah’ın nimetlerinden en iyi şekilde istifade etmektir, Allah’ın nimetlerini insanların hizmetine sunmaktır. Bu da ancak eğitim ile olur.

Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz diyor âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed(sas). Bu kutsal ilke çerçevesinde eğitime beşikten başlanmalı.

İslam fıtratı üzerine doğan çocuklara yaşları nisbetinde fıtratın kanunları, kuralları, islam, Kur’an- ı Kerim, Hatem`ül Enbiya, Enbiyalar öğretilmeli. Camilerin arka saflarından çocukların uğultusu yükselmeli. Çocukların ahlakına camii mührü vurulmalı. Bunun yanında her mahallede çocuklara fenni ilimlerin öğretileceği okul öncesi eğitim merkezleri, mahalle mektepleri açılmalı, kreşler açılmalıdır.

Burada eğitime tabi tutulan öğrecilerden yüksek zekâ yani dahi çocuklar tespit edilmeli. Daha sonra bu çocuklara yeteneklerine göre özel eğitimler verilmelidir.

Fıtrat eğitimi ve okul öncesi okullarda belli bir temel eğitim alan küçük çocuklar eğitimin ikinci merdivenine kolay adım atar, kısa sürede uyum sağlar. Hali hazırda ilköğretimden itibaren eğitimde sorunlar da başlıyor. Öğretmen eksikliği, öğretmen yetersizliği,  asker öğretmen, ücretli öğretmen, öğrencinin adaptasyon sorunu, öğretmenlerin yer değiştirme sorunu…. Say saya bildiğin kadar…

İlköğretimden orta öğretime geçiş ise tam bir yılan hikâyesi… hemen hemen her iki üç yılda bir sistem değişiyor. Öğrenci, öğretmeni ile tam bir sisteme alışıyor hemen bir sonraki yıl, sistem tepe taklak.. Bu durum yükseköğretime geçişte de böyle…

Peki, ilköğretim, orta öğretim ile yükseköğrenime hazırlanan öğrenciler için Palu’da pekâlâ bir şeyler yapılabilir…

Hamdolsun şimdilerde Palu’da çok sayıda Palulu öğretmenler var. Bu öğretmenler kendi memleketlerinin çocuklarının okuması için kolları sıvamalı ilçe eğitimine ivme kazandıracak adımlar atmalıdır.

Özellikle birçok okulda yöneticilik yapan Palulu öğretmenler, acilen bir eğitim çalıştayı yapmalı…

Bu çalıştay ve çalıştaylar da ilçenin eğitimi masaya yatırılmalı, sonrunlar tespit edilmeli. Tespit edilen sorunlar raporlaştırılarak ilgili ve yetkili kurumlara iletilmelidir. Söz kunusu kurumlar, istenilen düzeyde bir çözüm yolu göstermez ise bu kez daha kapsamlı bir eğitim şurası yapılmalı. Bu şuraya öğretmenlerin yanısıra veliler, iş adamları, mülki amirler, esnaf ve bu konuda fayda sağlayabilecek herkes davet edilmeli. Burada alınan kararlar, projeler için gerekli ön hazırlık ve maddi anlamda kaynak sağlanmaya çalışılmalıdır

Ayrıca tüm bunların dışında palu’da mevcut okullardaki eğitiminde kaliteyi arttırmak için bu konuda marka okulların tecrübe, teknik, yöntem, sunum ve taktiklerinden en iyi şekilde istifade edilebilir.

Palu’ bir de meslek lisesi sorunu var… öncelikle meslek liseleri, başka okullara yerleşemeyen öğrencilerin odağı, sığınağı olmamalıdır. Meslek liseleri hakında oluşan bu kötü algı derhal kırılmalıdır. Bu da ancak gelceğin meslekleri olarak tabir edilen bölümlerin açılması ile başarılabilir. Yapı, metal, elektirik bölümleri var. Fakat daha gözde ve iş bulma olasılığı yüksek meslekler; aşçılık, tekstil, sağlık, danışmanlık, teknoloji,  tasarım, makine, sanat, radyo, televizyon,  basın yayın, sosyal bilimlere dair bölümler açılmalı. Ayrıca gerek geniş bir alana kurulu olmasına gerekse de binaların eskimesinden dolayı dışarıdan eğitim yuvasından çok bina yığınına dönen meslek lisesi yıkılmalı modern bir şekilde yeniden inşa edilmelidir.

DEVAM EDECEK…

foto
Yazar: Muhammed Hadin AYDEMİR
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal